Tính từ là gì? Tính từ trong tiếng anh là gì?

Một tính từ là gì? Tính từ trong tiếng Anh là gì?

1. Tính từ là gì?

Theo wiki, tính từ là một từ có vai trò cú pháp chính được sử dụng để xác định một danh từ hoặc đại từ, cung cấp thêm thông tin về các tham chiếu của danh từ hoặc đại từ (tham chiếu là đối tượng hoặc ý tưởng mà từ hoặc đoạn văn hướng tới).

Vậy tính từ sẽ được hiểu như thế nào: Tính từ là từ bổ nghĩa cho danh từ hoặc là đại từ, nó giúp mô tả đặc điểm của sự vật, hiện tượng mà danh từ đó biểu thị.

2. Tính từ trong tiếng Anh là gì?

Trong tính từ – Tính từ tiếng Anh được gọi là (tính từ):

Ví dụ về tính từ trong tiếng Anh: Khi chúng ta gặp một cô gái xinh đẹp và muốn mô tả hình dạng hoặc ngoại hình của cô ấy, chúng ta có thể mô tả đó là “Một cô gái xinh đẹp”.

a / Chức năng như một tính từ trong tiếng Anh

Khi đóng vai trò là tính từ trong câu, tính từ sẽ có 3 vị trí như sau:

Đứng trước một danh từ: xe hơi mới, mũ đen, cô gái xinh đẹp, anh chàng đẹp trai, vv Trong các ví dụ trên, tất cả các tính từ đều đứng trước danh từ và đó là vị trí rất phổ biến cho tính từ đó.

Các tính từ đứng sau các từ như something, everything… ví dụ: Tôi muốn nói với bạn điều gì đó thú vị. (Tôi muốn nói với bạn một điều rất thú vị.) Trong trường hợp này, thú vị hoạt động như một tính từ và nó đứng sau “cái gì đó”.

Một tính từ đứng sau một danh từ khi nó cần một nhóm bổ ngữ. Ví dụ: Anh ấy muốn một ly đầy sữa. (Anh ấy muốn một ly sữa đầy.) Trong trường hợp này, “full” là một tính từ có nghĩa là “đầy, tràn” và “of milk” là một nhóm bổ ngữ.

b / Làm bổ ngữ cho câu.

Trong trường hợp này, tính từ thường được theo sau bởi số động từ, cụm động từ. Và những động từ này, cụm động từ đi kèm với tính từ sẽ trở thành vị ngữ trong câu. Động từ và cụm động từ bao gồm:

– To be: là

– Biến: trở thành

– Become: trở thành

– Nhìn: hình như

– Được được

Ví dụ:

Thời tiết trở nên lạnh và ẩm ướt. (Thời tiết đang trở nên lạnh và ẩm ướt.)

Ngoài chức năng bổ ngữ trong câu, tính từ còn có thể đứng sau động từ và tân ngữ để bổ nghĩa cho động từ và tân ngữ đó.

Ví dụ:

Mặt trời giữ ấm cho chúng ta. (Mặt trời giữ ấm cho chúng ta.)

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là Gì ?