Tiếng là gì? từ là gì? Tiếng, từ?

Âm thanh là gì? Từ là gì? Ngôn ngữ, từ ngữ?

1. Âm thanh là gì?

Hiểu đơn giản: âm thanh là đơn vị cấu tạo từ – từ là đơn vị cấu tạo câu. Ví dụ, một từ có thể có 1 hoặc nhiều âm thanh.
Ví dụ: Quả chôm chôm: có 2 từ: quả chôm chôm và quả chôm chôm (vì chỉ riêng ngữ liệu chưa đủ làm rõ nghĩa của loại quả này nên phải mất 2 tiếng để tạo thành từ “chôm chôm”).

2. Từ là gì?

Từ, nghĩa của từ là nội dung tinh thần mà từ biểu hiện ra, nó được hình thành do sự kết hợp và tác động của nhiều yếu tố. Trong số đó có yếu tố phi ngôn ngữ và yếu tố ngôn ngữ. Các yếu tố bên ngoài ngôn ngữ như: sự vật, hiện tượng trong thực tế khách quan, tư duy và đối tượng sử dụng. Các yếu tố trong ngôn ngữ như chức năng ký hiệu học, hệ thống (cấu trúc) của ngôn ngữ.

3. Cấu trúc của từ

Các đơn vị cơ bản để cấu tạo từ tiếng Việt là s ngôn ngữ, phiên âm vẫn được gọi là s nhịp.Mặc dù quy tắc chung là các từ được tạo thành từ các chữ tượng hình, hình thái trong các ngôn ngữ khác nhau có thể không giống nhau.

Ngôn ngữ Tiếng Việt có giá trị tương đương với các chữ tượng hình trong các ngôn ngữ khác, chúng còn được gọi là chữ s chi tiết(morphemesyllable) – âm tiết có giá trị về mặt hình thái học.

>>> Tính từ là gì?

bài báo trướcNugget là gì?
Bài tiếp theoAmok là gì?

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là Gì ?