Thuật toán trong tin học? SGK tin học lớp 10

Các thuật toán trong tin học? SGK Tin học lớp 10

Vào lớp 10 tin học chúng ta đã được học những khái niệm cơ bản về “Thuật toán” rồi phải không? Hôm nay mình sẽ tổng hợp lại những kiến ​​thức về “thuật toán trong tin học” Đối với những người đang tìm kiếm nó!

1. Thuật toán trong tin học là gì?

– Thuật toán giải một bài toán là một dãy hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo một trình tự xác định để sau khi thực hiện dãy các thao tác đó, từ Đầu vào của bài toán ta nhận ra Đầu ra cần tìm.

2. Các thuộc tính của thuật toán:

– Khả năng xác định: Các bước giải pháp phải rõ ràng, không gây nhầm lẫn hoặc mơ hồ.
– Tính toán dừng: Thuật toán phải dừng sau một số bước giải.
– Phép tính đúng: Kết quả sau khi thực hiện thuật toán phải là kết quả đúng theo một định nghĩa hoặc kết quả cho trước.

3. Hiệu quả:

  • Số lượng bộ nhớ tối thiểu phải được sử dụng.
  • Số lượng hoạt động tối thiểu.
  • Thuật toán có dễ hiểu không?
  • Dễ dàng khai báo trên máy tính.

4. Biểu diễn thuật toán?

* Sơ đồ khối:

Bài tập ví dụ:

* Xác định vấn đề:

– Đầu vào: N là một số nguyên dương,
– Đầu ra: N là số nguyên tố hoặc N không phải là số nguyên tố
– Định nghĩa: “Một số nguyên dương N là số nguyên tố nếu nó có đúng hai ước số 1 và N.”
* Đặc tính:

  • Nếu N = 1 thì N không nguyên tố
  • Nếu 1
* Ý kiến
  • – N <4: Xem xét vấn đề đã được giải quyết
  • – N≥4: Tìm ước số thứ nhất i> 1 của N
  • + Nếu i
  • + Nếu i = N thì N nguyên tố
Xây dựng thuật toán:

a) Cách liệt kê:

Bước 1: Nhập số nguyên dương N
Bước 2: Nếu N = 1, thông báo “N không phải là số nguyên tố”, kết thúc;
Bước 3: Nếu N <4, thông báo “N là số nguyên tố”, end;
Bước 4: i ← 2;
Bước 5: Nếu tôi là ước của N, hãy chuyển sang bước 7
Bước 6: i ← i + 1 rồi quay lại bước 5; (tăng i lên 1 đơn vị)
Bước 7: Nếu i = N, thông báo “N nguyên tố”, ngược lại, thông báo “N không nguyên tố”, kết thúc;

b) Sơ đồ khối:

Chú ý: Nếu N 4 và không có ước nào giữa 2 và căn bậc hai của N thì N là số nguyên tố.

5. Kết luận:

Ok vậy là bài viết này mình đã giới thiệu với mọi người về “Thuật toán trong tin học? SGK Tin học lớp 10 ”chúc các bạn có những kiến ​​thức thú vị.


Xem thêm nhiều bài mới tại : Là Gì ?