subtotal là hàm gì? Cú pháp hàm SUBTOTAL

1. Subtotal là gì?

Định nghĩa các hàm trong tiếng Anh:Tổng phụ trả về tổng phụ trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu

Tạm dịch tiếng Việt: Hàm subotal là hàm excel được sử dụng để tính tổng phụ của một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu.

Hàm SUBTOTAL trong Excel chịu trách nhiệm tính tổng phụ trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu. Trong trường hợp này, “tổng phụ” không phải là tổng các số trong một phạm vi ô được chỉ định. Các hàm Excel khác được thiết kế để chỉ thực hiện một hàm cụ thể, nhưng hàm SUBTOTAL rất linh hoạt – nó có thể tính toán hoặc thực hiện logic như đếm ô, tính giá trị trung bình, tìm giá trị lớn nhất / nhỏ nhất. …

2. Cú pháp hàm SUBTOTAL:

SUBTOTAL (function_num, ref1, [ref2], …)

Phía trong:

Hàm_num: số xác định chức năng được thực hiện

Tham chiếu 1, Tham khảo 2,…: 1 hoặc nhiều ô hoặc phạm vi ô để tính tổng phụ. Phải có Tham khảo 1, Tham khảo 2 đến 254 là tùy chọn.

Số nhận dạng hàm có 2 loại sau:

  • 1-11 bỏ qua các ô đã lọc ra, nhưng để lại các hàng ẩn theo cách thủ công.
  • 101 – 111 bỏ qua các ô ẩn – được lọc ra và ẩn theo cách thủ công.

bài báo trướcGato là gì? Làm thế nào để sử dụng Gato?
Bài tiếp theo419 là gì? 1314 là gì?

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là Gì ?