Số hữu tỉ? Số vô tỉ?

Số hữu tỉ? Không kích thước được?

Trước đây mình đã giới thiệu với mọi người về số hữu tỉ nhưng có vẻ vẫn chưa đầy đủ – các bạn có thể xem lại tại đây: Kí hiệu toán học Q có nghĩa là gì? Tìm hiểu về Số hợp lý

OK và trong bài viết này, tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu kỹ hơn về “Số hữu tỉ là gì, số vô tỉ là gì”.

1. Số hữu tỉ là gì?

* Ý tưởng:

Trong toán học, số hữu tỉ là những con số x có thể được đại diện là phần nhỏ trong đó mộtb là số nguyên với . Mọi số hữu tỉ có thể được biểu diễn theo một cách duy nhất dưới dạng một phân số đơn giản một/btrong đó mộtb là các số đồng nguyên tố và b > 0. Đây thường được gọi là dạng chính tắc của số hữu tỉ.

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%91_h%E1%BB%AFu_t%E1%BB%89

* Đặc tính:
  • Tập hợp các số hữu tỉ là tập hợp đếm được.
  • Nhân các số hữu tỉ có dạng a / b * c / d = a * c / b * d
  • Phép chia các số hữu tỉ có dạng a / b: c / d = a * d / b * c
  • Nếu một số hữu tỉ là một số hữu tỉ dương thì đối của nó là một số hữu tỉ âm và ngược lại. Nghĩa là, tổng của một số hữu tỉ và số đối của nó bằng 0.

2. Số vô tỉ là gì?

* Ý tưởng:

Số vô tỉ là số có thể viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Số vô tỉ được kí hiệu là I.

Ví dụ: 2,71828… là một số vô tỉ

* Đặc tính:

Tập hợp các số vô tỉ là tập hợp không đếm được.

Ví dụ:

Số vô tỉ: 0,1010010001000010000010000001… (đây là số thập phân vô hạn không lặp lại)

Số căn bậc 2: 2 (căn 2)

Số pi (π): 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50 288 …..

3. So sánh giữa số hữu tỉ và số vô tỉ?

  • Số hữu tỉ bao gồm số thập phân lặp lại vô hạn và số vô tỉ là số thập phân vô hạn không lặp lại.
  • Số hữu tỉ chỉ là phân số và số vô tỉ có nhiều dạng số khác nhau
  • Số hữu tỉ có thể đếm được và số vô tỉ là không đếm được

Xem thêm: Các dấu hiệu trong toán học bạn cần biết?


Xem thêm nhiều bài mới tại : Là Gì ?