Plane trong toán học là gì?

Máy bay trong Toán học là gì?

1. Plane là gì trong toán học?

Trong toán học Plane thường được gọi là mặt phẳng. (Mặt phẳng là một mặt phẳng, hai chiều, kéo dài vô hạn ..)

Trong không gian Euclide có chiều bất kỳ, mặt phẳng được xác định duy nhất bởi những điều sau đây:

  • 3 điểm không thẳng hàng (các điểm không nằm trên cùng một đường thẳng).
  • Một đoạn thẳng và một điểm nằm ngoài đoạn thẳng đó.
  • Hai đường thẳng phân biệt cắt nhau.
  • Hai đường thẳng song song.

>>> Tổng hợp các định lý trong toán học? Các định lý thường gặp trong các kỳ thi

2. Ứng dụng của máy bay?

Ứng dụng chủ yếu là công cụ trong một số phần mềm dành cho kỹ sư, điển hình là CAD, Skatchup, chủ yếu dùng để dựng hình và thiết kế. Khi sử dụng k cần quan tâm đến phương trình, nhưng nếu hiểu cách sinh của nó thì việc sửa lỗi sẽ dễ dàng hơn (để sử dụng thì ít nhất bạn phải hiểu định nghĩa).

– Ứng dụng tiếp theo là trong đo lường, sản xuất, v.v., sử dụng cái gọi là đo kích thước hình học và dung sai (GD&T) và nó dựa trên mặt phẳng tiếp tuyến để xác định.

Ngoài ra, nếu cụ thể là yêu cầu ứng dụng của các phương trình, thì còn có lĩnh vực khoa học máy tính, chẳng hạn như mô phỏng toán học hoặc lập trình ứng dụng cho các ứng dụng trên.


Xem thêm nhiều bài mới tại : Là Gì ?