On arrival là gì?

Những gì đang đến?

On Arrival có rất nhiều ý nghĩa và nếu bạn biết được ý nghĩa của chúng thì bạn sẽ rất ngạc nhiên. Chúng ta hãy tìm hiểu những gì?

1. On Arrival là gì?

On Arrival được dịch và hiểu là “với điều kiện hàng đến nơi”Thường được sử dụng trong một số câu ghép bằng tiếng Anh, ví dụ:

  • Tiền mặt khi đến // tiền mặt khi đến
  • Giao hàng khi đến // Giao hàng khi đến
  • Payable khi đến // – thanh toán khi đến
  • Thanh toán khi đến // – thanh toán khi đến – thanh toán khi đến
  • Mua hàng khi đến (Đến…) // -mua hàng tại điểm đến.

OK, vậy là bạn đã biết một số nghĩa của từ On Arrival trong một số trường hợp rồi phải không? Bản thân mình hay mua hàng online nên thường dùng từ này để order hàng quốc tế về Việt Nam.

2. Từ Khi đến được dùng trong những trường hợp nào?

Như tôi đã nói ở trên, chúng thường được sử dụng khá nhiều trong việc đặt món gì đó. Ngoài ra, trong ngành kinh tế tổng hợp, Khi đến cũng được nhắc đến nhiều.


bài báo trướcCô gái mới tiếng anh là gì?
Bài tiếp theoBảo hành Ngụ ý là gì?

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là Gì ?