n là gì trong toán học?

N là gì trong toán học

Những câu hỏi về tập hợp n trong toán học đôi khi rất dễ nhưng lại rất dễ quên. Trong bài viết này, tôi sẽ giải thích một số điều về “N là gì trong toán học”

“Tập hợp các số tự nhiên, ký hiệu ĐÀN BÀ

N = {0,1,2,3,…}. ”

1. N là gì trong toán học?

* Đặt N và N *

Các số 0; Đầu tiên; 2; 3;… là các số tự nhiên. Tập hợp các số tự nhiên có kí hiệu là N.
N = {0; Đầu tiên; 2; 3; …}.
0
Đầu tiên
2
3; 4; 5; 6

* Tập hợp các số tự nhiên khác 0 được ký hiệu là N *.
N * = {1; 2; 3; 4; …}
Hoặc N * = {}

2. Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

a) Số a nhỏ hơn số b ta viết a < b or b > a.
Để chỉ ra a> b hoặc a = b, ta viết a ≥ b.
ab nghĩa là
a Ví dụ:
1) Viết một tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử của nó
A = {6; Số 7; số 8; 9}
2) Viết tập hợp B gồm các số nhỏ hơn 5 và lớn hơn 0 bằng 2 cách
B = {1; 2; 3; 4 }
B = {x N / 1 x 4}
b) Nếu a Vd: Từ a <2 và 2 c) Mọi số tự nhiên đều có một số kế tiếp duy nhất
Ví dụ: Số tiếp theo của 1 là 2
a Số 2 đứng trước là số 1.

d) Số 0 là số tự nhiên nhỏ nhất. Không có số tự nhiên lớn nhất.

e) Tập hợp các số tự nhiên có vô hạn phần tử. Chú ý: Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau một đơn vị.

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là Gì ?