Lần thứ n nghĩa là gì?

Lần thứ n nghĩa là gì?

1. Ý nghĩa của từ “lần thứ N” là gì?

Lần thứ N bạn có thể hiểu là “quá nhiều – quá nhiều không thể đếm được”. Số N trong toán học là một dãy số tự nhiên không giới hạn và tồn tại vĩnh viễn.

2. Lần thứ N thường dùng trong những trường hợp nào?

  • “đây là lần thứ n tôi nói với bạn”
  • “Lần thứ n để chia tay”
  • “Điểm kém lần thứ n”

Qua 3 ví dụ trên bạn có thể thấy chữ N thường được sử dụng trong cuộc sống ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng nhìn chung, hãy nói về cảm giác nhàm chán khi phải lặp đi lặp lại quá nhiều về một điều gì đó.


bài báo trướcMáu m có nghĩa là gì?
Bài tiếp theoC & B là gì? Họ là ai mà được trả nhiều tiền như vậy?

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là Gì ?