Browsing Category

Là gì ?

Là gì ? Cuộc sống có nhiều thứ đột nhiên phát sinh và trở nên nổi tiếng trong một thời kỳ nhất định. Họ làm cho chúng tôi tò mò về những gì nhưng không có tài liệu chính thức xác định nó.

Gì? Ai là? Đó là gì? Câu đó là gì? … Tất cả sẽ trở nên rõ ràng khi bạn xem xong các bài viết trong diễn đàn này!

uio là gì?

Uio là gì? 1. Uio là gì? Viết tắt của từ là gì? UIO là viết tắt của từ Ui Ong, có nghĩa là gọi bạn bè đối phương là nam. Ví dụ: A: UIO, bạn đã chiến đấu với ai đêm qua? * Trong các trường đại học:
Read More...