Browsing Category

Kinh Nghiệm

Không phải lúc nào trong những chuyến hành trình ngẫu nhiên bạn cũng có người quen đi cùng để chụp ảnh cho nhau. Và không phải lúc nào bạn chụp cảnh cũng đẹp mà người có cảnh cũng đẹp. Bài toán đơn giản đối với những người có nhiều kinh nghiệm hơn nhưng khó đối với những người không chụp ảnh. Đã không ít lần bạn phàn nàn vì nhân vật trong ảnh bị mất nét, bị tối mặt … hoặc khi hiện rõ nhân vật thì cảnh tối hoặc … trắng bệch! Tôi nên làm gì bây giờ? Không có gì là khó photographer sẽ giúp bạn những kinh nghiệm nhiếp ảnh về cách chụp ảnh đẹpCách chỉnh ảnh đẹp