GPA là gì? Công thức tính GPA

GPA là gì? Công thức tính điểm trung bình

1. GPA là gì?

Bạn cần biết rằng GPA là từ viết tắt của cụm từ điểm trung bình có nghĩa là học lực trung bình của học sinh trong hệ thống giáo dục Mỹ.

Lấy tổng điểm trung bình các môn sau đó chia đều cho từng môn để lấy điểm trung bình. Theo hệ thống giáo dục Việt Nam, điểm trung bình chung cuối kỳ hoặc cả năm. Điểm trung bình được thể hiện trên bảng điểm hoặc bảng điểm.

2. Công thức tính điểm trung bình

Điểm trung bình được tính bằng cách chia tổng số điểm của khóa học cho số giờ học. Điểm được đánh dấu theo cấp độ (A, B, C, D, F) hoặc một dạng số từ 0 -> 4.

Tôi sẽ đưa ra bảng quy đổi điểm để bạn xem giữa các trường đại học trên thế giới.

Và đây là công thức tính điểm trung bình cụ thể:

3. Ví dụ về cách tính điểm trung bình của một sinh viên đại học

Trong bảng trên, chúng ta có thể thấy rằng sinh học đạt điểm A, điểm F môn tiếng Anh, thực tập trong phòng thí nghiệm được điểm B và môn toán đạt điểm F. Dựa vào bảng giá trị ở trên, chúng ta có:

A = 4 * 3 giờ = 12 điểm.
B = 3 * 1 giờ = 3 điểm.
C = 2 * 3 giờ = 6 điểm.
F = 0 * 3 giờ = 0 điểm.
Như vậy học sinh này có tổng là 21 điểm. Chia cho tổng số giờ: 21: 10 = 2.1. Vậy điểm trung bình của học sinh này là 2,1

4. Cần bao nhiêu điểm GPA để đi du học?

Nếu chỉ là đi du học, điểm trung bình tương đối khoảng 3,3 là bạn có thể đi du học. Cái khó là trong việc săn học bổng, điểm trung bình của bạn phải trên 7.0 mới có thể thành công.

OK, chúc các bạn đạt được điểm trung bình tốt nhất khi đi du học.

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là Gì ?