EXP là gì trong toán học?

EXP trong toán học là gì?

exp là viết tắt của hàm mũ, “hàm mũ” là hàm số y = e ^ x, đạo hàm của hàm số này là chính nó, ai cũng biết rồi.

Và erf là ​​một hàm lỗi, nó có dạng y = e ^ (- x ^ 2), nguyên hàm của nó là một hàm siêu việt.

1. Exp trong toán học là gì?

Ngoài việc dùng để nhận biết thời hạn của hàng hóa thì exp còn được dùng trong toán học, đây là một hàm số mũ cơ bản, do không quá phổ biến nên không nhiều người biết. Exp là một lũy thừa của e với một số mũ. Ví dụ: exp (2) = e2, exp (3) = e3.

Số e là hằng số của lôgarit tự nhiên, là một số rất quan trọng trong toán học. Tương tự như pi, e là một số vô tỉ, giá trị của số đó không thể được cung cấp chính xác dưới dạng một số thập phân hữu hạn, một số thập phân lặp lại vô hạn hoặc một phân số. Nó là một số thực, vì vậy nó có thể được biểu diễn dưới dạng một phân số liên tục vô hạn không tuần hoàn. Giá trị của e đến 20 chữ số thập phân là: E = 2,71828 18284 59045 23536…

Do đó, exp (2) sẽ tương đương với (2.72) 2, exp (3) tương đương với (2.72) 3

Với giá trị lẻ như vậy, bạn sẽ rất khó tính nhẩm. Vì vậy, khi tính toán giá trị của exp với một số mũ nào đó, bạn có thể tính toán theo những cách nhanh chóng như sử dụng máy tính casio hoặc hàm exp trên excel.

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là Gì ?