Dynamic environment là gì?

Môi trường động là gì?

1. Môi trường động là gì?

Môi trường năng động là từ tiếng Anh được dịch là: “môi trường năng động” hoặc
năng động, năng động, năng động, năng động, sôi nổi.

* Đặc điểm của môi trường năng động trong quản trị chiến lược:

– Chính trị:
Môi trường vĩ mô đề cập đến các điều kiện mà tất cả các công ty phải đối mặt bất kể ngành nghề nào. Phân tích PEST quét môi trường vĩ mô chính trị, kinh tế, xã hội và công nghệ để tìm các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

– Kinh tế:
Những thay đổi kinh tế cũng có thể châm ngòi cho một môi trường kinh doanh năng động. Lãi suất giảm có thể cho phép một doanh nghiệp hoặc các đối thủ cạnh tranh của nó mở rộng, làm thay đổi nhanh chóng tốc độ phát triển của ngành.

– Hiệp hội:
Các điều kiện văn hóa xã hội có thể tác động đến môi trường kinh doanh. Phương tiện truyền thông xã hội đã thay đổi tư duy của ngành về cách kết nối với thị trường. Ví dụ, trong ngành công nghiệp tin tức, các neo hiện thường yêu cầu người xem tweet thông tin hoặc theo dõi họ trên Facebook, tìm cách tương tác thay vì chỉ có mặt. Thay đổi nhân khẩu học cũng có thể dẫn đến một môi trường năng động, khi các doanh nghiệp phản ứng với các sản phẩm và dịch vụ mới và cải tiến.

– Công nghệ
Một phát minh hoặc khám phá mới có thể cách mạng hóa một ngành công nghiệp. Đôi khi một bước đột phá báo hiệu một thời kỳ tiến bộ công nghệ liên tục. Đó là trường hợp của ngành công nghiệp điện thoại di động.


bài báo trướcBảo hành Ngụ ý là gì?
Bài tiếp theoYandere là gì? Sự phát triển của Yandere?

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là Gì ?