D trong hóa học là gì?

D là gì trong hóa học?

Trong môn hóa học lớp 8, lớp 9 chắc hẳn chúng ta đã quá quen thuộc với kí hiệu D trong hóa học – hôm nay mình sẽ tổng hợp lại những kiến ​​thức về “D trong hóa học” cho mọi người.

1. D là gì trong hóa học?

Ký hiệu D trong hóa học
Ký hiệu D trong hóa học

* D là khối lượng riêng (gam / ml). Công thức tính:

Trong đó:

 • mdd là khối lượng dung dịch (gam)
 • V là thể tích dung dịch (ml)
 • D là khối lượng riêng của dung dịch (g / ml)
Một số ký hiệu khác trong hóa học
Một số ký hiệu khác trong hóa học

2. Bài tập ví dụ về cách tính khối lượng dung dịch

Câu hỏi : Cách tính khối lượng dung dịch?

Câu trả lời:

Phương pháp 1: Tính khối lượng của dung dịch đã cho, khối lượng của chất tan và khối lượng của dung môi.

mdd = mct + mdm

Trong đó: + mdd là khối lượng của dung dịch (g).

 • mct là khối lượng chất tan (g).
 • mdm là khối lượng của dung môi (g).

Ví dụ: Hòa tan 10g muối NaCl vào 40g nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được.

Phần thưởng

Theo chủ đề chúng tôi có: mct = 10 g, mdm = 40g. Khối lượng của dung dịch muối là: mdd = mct + mdm = 10 + 40 = 50 gam. Nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được:

Phương pháp 2: Tính khối lượng của dung dịch đã biết khối lượng chất tan có trong dung dịch và nồng độ phần trăm của dung dịch.

Trong đó:

 • mdd là khối lượng của dung dịch (g)
 • mct là khối lượng chất tan có trong dung dịch (g).
 • C% là nồng độ% của dung dịch.

Ví dụ: Hòa tan 4 gam NaCl vào nước để được dung dịch NaCl 10%. Tính khối lượng dung dịch thu được sau khi pha.

Hướng dẫn:

Phương pháp 3: Tính khối lượng của dung dịch khi biết khối lượng riêng và thể tích của dung dịch.

mdd = VẼdd.d

Trong đó:

 • mdd là khối lượng của dung dịch (g)
 • VẼ TRANHdd là thể tích của dung dịch (ml)
 • d là khối lượng riêng của dung dịch (g / ml)

Ví dụ:

Tính khối lượng của 100 ml H. dung dịch2VÌ THẾ4cho biết khối lượng riêng của dung dịch là d = 1,83 g / ml.

Hướng dẫn: Khối lượng dung dịch là: mdd = Vdd.d = 100.1,83 = 183 g.

3. Kết luận:

Ok vậy là sieutonghop đã ôn lại kiến ​​thức về “D là gì trong hóa học?” cho bạn – chúc bạn có những kiến ​​thức thú vị.

>>> Xem thêm:


Xem thêm nhiều bài mới tại : Là Gì ?