Cách tính thể tích? Công thức tính?

Cách tính khối lượng? Công thức tính?

Môn toán chúng ta học trong lớp chắc chắn đã dạy chúng ta cách tính toán và các công thức đi kèm với nó. Tuy nhiên hiện nay có rất nhiều đối tượng cần tính toán như hình lập phương, hình chữ nhật, hình tròn, hình chóp, …. Vì vậy bài viết này mình sẽ tổng hợp lại cho các bạn.

1. Khối lượng là gì?

Khối lượng là gì?
Khối lượng là gì?

Thể tích của một hình hoặc một vật thể có thể là thể tích, là khoảng không gian mà vật đó chiếm, giá trị của tổng không gian ba chiều mà hình đó chiếm. Bạn cũng có thể hiểu rằng thể tích của một hình là lượng nước cũng có thể là không khí hoặc lượng cát mà hình đó có thể chứa được khi chứa đầy các vật ở trên. Theo hệ thống đo lường quốc tế, đơn vị đo khoảng cách là mét và đơn vị đo thể tích là mét khối, ký hiệu là m³ (m3).

* Đơn vị của khối lượng?

Đơn vị tiêu chuẩn của thể tích là mét khối (m³). Hệ mét cũng bao gồm các đơn vị lít (lít) làm đơn vị thể tích, trong đó một lít là thể tích của một hình lập phương 1 dm.

Vì thế:

 • 1 lít = (1 dm) 3 = 1000 cm3 = 0,001 m3. Vậy 1m3 = 1000 lít.

Một lượng nhỏ chất lỏng thường được đo bằng mililít (ml).

 • 1 ml = 0,001 lít = 1 cm3

Tương tự, một lượng lớn chất lỏng thường được đo bằng Megaliters (megalitres).

 • 1 000 000 lít = 1000 mét khối = 1 megalit (Ml).

2. Cách tính khối lượng:

A / Cách tính thể tích của hình lập phương:

Thể tích của một khối lập phương được tính theo công thức:

V = axaxa hoặc V = a3

Trong đó: V là thể tích của khối lập phương

a là chiều dài cạnh của hình lập phương

– Đơn vị thể tích: m3 (mét khối)

Ví dụ : Tính thể tích của một khối lập phương có các cạnh bằng nhau và độ dài lần lượt là:

a) 8 cm; b) 9,7 dm; c) 7/5 m; d) 10 m

*Gợi ý : Áp dụng công thức V = a3Chúng ta có:

a) Thể tích của khối lập phương là: 8 x 8 x 8 = 512 (cm3)
b) Thể tích của hình lập phương là: 9,7 x 9,7 x 9,7 = 912,673 (dm3)
c) Thể tích của hình lập phương là: 7/5 x 7/5 x 7/5 = 343/125 = 2,744 (m)3)
d) Thể tích của khối lập phương là: 10 x 10 x 10 = 1000 (m3)

B / Cách tính thể tích của khối trụ

Để tính thể tích của hình trụ tròn, ta sử dụng công thức sau:V =. r2. H

Với:

 • VẼ TRANH là ký hiệu âm lượng
 • r là bán kính của hình tròn ở đáy của hình trụ
 • H là chiều cao của hình trụ
 • là hằng số (= 3, 14)

– Đơn vị thể tích: mét khối (m.)3)
– Phát biểu bằng lời: Để tính thể tích của hình trụ, ta nhân chiều cao với bình phương độ dài bán kính hình tròn, đáy của hình trụ và số pi.

Hình minh họa : Tính thể tích của khối trụ có bán kính đáy là 7,1 cm; chiều cao bằng 5 cm.

Hướng dẫn giải bài tập : Em chỉ cần áp dụng công thức tính thể tích của khối trụ, thay các số vào rồi tính.
Ta có, thể tích của khối trụ là: 3,14 x (7,1) 2 x 5 = 791,437 (cm.)3)

C / Cách tính thể tích hình hộp chữ nhật.

Trong hình hộp chữ nhật trên:

 • một – là chiều dài
 • b – là chiều rộng
 • H – là chiều cao
Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật:

Thể tích của một hình hộp chữ nhật bằng tích giữa diện tích của đáy và chiều cao của nó:

V = abh (m3)

Trong đó:

 • VẼ TRANH – là thể tích của hình hộp chữ nhật
 • một – là chiều dài
 • b – là chiều rộng
 • ab – là diện tích của bề mặt đáy
 • H – là chiều cao
 • (m3) – là đơn vị đo thể tích, đọc là mét khối. 1 m3 = 1000 m
D / Cách tính thể tích hình tròn?
Làm thế nào để tính thể tích của một hình tròn?
Làm thế nào để tính thể tích của một hình tròn?

Hình trụ tròn là hình trụ có hai đáy là hình tròn. Một hình trụ tròn có hai đáy là hai đường tròn bằng nhau và song song với nhau. Nếu suy luận một chút, bạn cũng có thể dựa vào diện tích hình tròn và chu vi hình tròn để suy ra các công thức về thể tích hình tròn, diện tích xung quanh cũng như diện tích toàn phần của Xi lanh một cách dễ dàng.
Thể tích được tính bằng diện tích của cơ sở nhân với chiều cao.
Công thức:
Trong đó:

 • V là biểu tượng cho thể tích của hình trụ,
 • h là chiều cao, r là bán kính,
 • hằng số pi là 3,14
E / Cách tính thể tích khối cầu

Muốn thể tích khối cầu phải tìm bán kính R, sau đó áp dụng bán kính vào công thức:

Trong đó:

 • V là âm lượng
 • r là bán kính của hình cầu
 • ππ tương đương với 3,14159.

Nếu bài toán cho bạn đường kính, để tìm bán kính bạn chỉ cần chia đôi đường kính để tìm bán kính R.

F / Cách tính thể tích của hình chóp

– Thể tích của hình chóp:

 • S là diện tích của đáy
 • H là chiều cao.

3. Kết luận:

OK, vậy là trong bài này mình đã hướng dẫn xong các bạn về lý thuyết thể tích và các cách tính thể tích rồi phải không? Công thức tính? – chúc các bạn có những kiến ​​thức thú vị


Xem thêm nhiều bài mới tại : Là Gì ?