Biến là gì trong toán học?

Một biến trong toán học là gì?

1. Biến trong toán học là gì?

Trong toán học – một biến được gọi là một số với bất kỳ giá trị nào, nó không bắt buộc phải có một giá trị duy nhất (không có giá trị xác định), một biến là một số có thể thay đổi giá trị của nó trong tình huống không có giá trị nhất định. có thể thay đổi. Đối lập với khái niệm một biến là một khái niệm không đổi. Hằng số là một số không thể thay đổi trong bất kỳ trường hợp nào. Thuật ngữ biến số dùng để chỉ các đại lượng (chẳng hạn như các đại lượng vật lý như khối lượng, thời gian, các đại lượng hình học như chiều dài, diện tích, thể tích, v.v.) một số tập hợp (được gọi là miền biến thiên của nó).

2. Các ví dụ về biến trong toán học?

Biến là một số thay đổi
vd: y là hàm số, nếu x thay đổi thì y cũng thay đổi theo.
x = 0 => y = 5
x = 1 => y = 7
Giá trị của x có thể thay đổi được, x được gọi là biến và y được gọi là hàm.

Tham số là số thuộc tập các số thực, được coi là ẩn trong bài toán. Thường được ký hiệu bằng các chữ m, n, k… Để giải bài toán chứa tham số, ta tìm các trường hợp có thể xảy ra của tham số, sau đó giả mạo và biện luận.

bài báo trướcNăng suất trong toán học là gì?
Bài tiếp theoComposite trong Toán học là gì?

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là Gì ?